jinekoloji .net
Güncel Kadın Sağlığı Bilgileri Sitesi
Hazırlayan: Dr. Kağan Kocatepe
Siteyi açılış sayfanız yapın>>
Siteyi favorilerinize ekleyin>>


Dr.Kağan Kocatepe hakkında>>


9 Ay 10 Gün

Anne ve baba adaylarının başvuru kitabı
"9 AY 10 GÜN" hakkında bilgi edinmek için tıklayın...

gebelik.org
-Bugün ANNELER KULÜBÜ'ne üye oldum .sonunda.
-Ben de üye olmak istiyorum.
.Nasıl olunuyor?
-Çok kolay, buraya tıkla...

Kadın hastalıkları ve doğum alanında koruyucu hekimlik uygulamaları

  • Aile Planlaması yöntemi belirlenmesi
  • Gebelik öncesi değerlendirme (PREKONSEPSİYONEL VİZİT)
  • Gebelik muayeneleri
  • Genel jinekolojik muayene
  • Menopoz döneminde koruyucu hekimlik

Doktorun klasik anlamda görevi "hastalığın" tedavisidir.

Günümüz doktorunun görevi ise daha farklıdır: Günümüzde doktorun ilk görevi hastalığı önlemek, ikinci görevi hastalığı tedavi etmektir. "KORUYUCU HEKİMLİK" adı verilen bu ilk görev Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları için de aynen geçerli olmakla birlikte bu branşın kendine özgü bazı yönleri vardır:

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı doktorların diğer branş doktorlarına göre önemli bir farkı, bu branş uzmanlarının "hastalarının" bir kısmının yanlızca doğum yardımı bekleyen sağlıklı kadınlar olmalarıdır. Bizlere bu aşamada düşen görev, doğum yardımını gerçekten yardımın gerekli olduğu durumlarda vermektir. Gebelik ve doğum fizyolojik bir süreçtir ve anne adaylarının büyük bir kısmı hiç bir "tıbbi" müdahale ve yardım olmaksızın sağlıklı bir şekilde anneliğe geçiş yaparlar. Doktorun fizyolojik bir sürece gereksiz bir müdahalesi veya yanlış yaklaşımı tümüyle sağlıklı bir anne adayının "sağlıklı" kategorisinden çıkmasına neden olabilir. Tıbbın çoğu branşında doktor sağlıklı bir insanla karşı karşıya kalmaz ve bu nedenle Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları diğer branş doktorlarına göre çok büyük bir sorumlulukla karşı karşıyadırlar.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları doğum yardımı yanında hastalığın tedavi edilmesi görevini de üstlenirler. "Hastalığın" tedavisi bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı için istenmeyen bir gebeliğin sonlandırılması olabileceği gibi, servikste (rahimağzında) ya da endometriumda (rahim iç tabakasında) ortaya çıkmış kanser lezyonlarının tedavisi, ya da gebelikte ortaya çıkmış bir normaldışı durumun tedavisi şeklinde olabilir. Ya da ileri yaşlarda osteoporoz (kemik erimesi) nedeniyle kemiklerinden birinde kırık meydana gelmiş bir kadının tedavisi için hastanın acilen bir ortopedi uzmanına refere edilmesi ("gönderilmesi") de jinekologların karşılaşabileceği durumlardan biridir.

Yukarıda saydığımız bu bir kaç "hastalık" durumu, önceden yapılmış bir başvuru olması durumunda önemli bir kısmı ya tümüyle önlenebilen (etkili aile planlama yöntemlerinin devreye sokulması) ya da erken dönemde saptanarak daha etkili bir şekilde tedavi edilebilen (kanser öncüsü lezyonların saptanması, "kemik erimesinin" erken saptanarak yavaşlatılması ve hatta tümüyle durdurulması) şeklinde olabilmektedir.

İşte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının Koruyucu Hekimlik görevini yerine getirilebilmesinin ilk koşulu hastanın erken dönemde başvuru yapmasıdır.

Aşağıda bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak kendi Koruyucu Hekimlik uygulamalarımın işleyişi konusunda bilgi bulabilirsiniz:

Aile Planlaması yöntemi belirlenmesi

Amaç: istenmeyen bir gebeliğin önlenmesi

Burada tercihan eşiyle başvuran kadına yaklaşık 20 dakika süren karşılıklı bilgi alışverişi çerçevesinde kendisine en uygun doğum kontrol yönteminin belirlenmesi, muhtemel yanetkiler, koruyuculuk oranları gibi konularda bilgiler verilir.

Sonrasında kadının kendisine en uygun aile planlama yöntemlerini uygulama konusunda gerekli muayene ve işlemler yapılır.

Aile planlaması yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın


Gebelik öncesi değerlendirme (PREKONSEPSİYONEL VİZİT)

Amaç: planlı bir gebelikte ortaya çıkması muhtemel normaldışı durumların riskini en aza indirmek

Burada karşılıklı yaklaşık 35 dakika süren ayrıntılı bir görüşme çerçevesinde risk faktörleri araştırılır, varolan risk faktörlerinin giderilmesi için yapılması gerekenler tartışılır, bir plan çizilir, muayene+ultrasonografik inceleme ve gerekli laboratuar tetkikleri yapılır.

Yapılacak işlemler:

Jinekolojik muayene+ultrasonografi
toksoplazma IgG ve IgM araştırması
rubella IgG ve IgM artaştırması
Kan şekeri ölçümü
BUN, kreatinin (böbrek işlevlerinin değerlendirilmesi)
TSH (tiroid bezi işlevlerinin değerlendirilmesi)
tam kan sayımı
tam idrar incelemesi
idrar kültürü

__________________________________________________________

gebelikte muhtemel risk faktörlerini on-line belirlemek için tıklayın

gebelik öncesi muayenenin önemini daha iyi kavramak için tıklayın


Gebelik muayeneleri

Amaç: mevcut bir gebelikte ortaya çıkması muhtemel normaldışı durumların riskini en aza indirmek

Burada karşılıklı yaklaşık 40 dakika süren ayrıntılı bir görüşme çerçevesinde risk faktörleri araştırılır, varolan risk faktörlerinin giderilmesi için yapılması gerekenler tartışılır, gebelik takip planı çizilir, muayene+ultrasonografik inceleme ve gerekli laboratuar tetkikleri yapılır.

gebelik muayenelerinin önemini kavramak için tıklayın

11-14 testi: bu testte amaç, 11.-14. gebelik haftalarında bebeğinizde yapılan ense kalınlığı ölçümüyle Down sendromu riskinin belirlenmesi ve bu haftalarda ultrasonla saptanması mümkün anomalilerin değerlendirilmesidir.
Bu test hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın


Genel jinekolojik muayene

Amaç: genital sistem sağlığının değerlendirilmesi ve belirti vermeyen patolojilerin saptanması ve giderilmesi.

Günümüzde her kadının yıllık olarak bir kez jinekolojik muayeneden geçmesi ve papsmear değerlendirmesine tabi tutulması gerektiği artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerilmektedir.

papsmear hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın


Menopoz döneminde koruyucu hekimlik

Kadın hayatının yeni bir evresine adım atan ya da atmakta olan kadının mevcut sağlık problemlerinin tanısını ve tedavisini kapsar. Karşılıklı yaklaşık 40 dakikalık bir görüşmede menopozun anlamı, önemi, yarattığı değişiklikler tartışılır.

Bu kategoride hastaya aşağıdaki değerlendirmeler yapılır:

Genel Doktor muayenesi

Jinekolojik muayene (meme muayenesi de bu aşamada yapılır)

Jinekolojik ultrason

Laboratuar:

tam kan sayımı
sedimentasyon
total kolesterol
HDL-Kolesterol
LDL kolesterol
trigliserit
BUN
ürik asit
kreatinin
SGOT, SGPT
gama GT
alkalen fosfataz
AKŞ
Tam idrar tetkiki
kalsiyum
fosfor
GGK (gaitada gizli kan)
HbsAg

Mamografi ve meme ultrasonu

papsmear

kemik dansitometresi (osteoporoz (kemik erimesi) hakkında ayrıntılı bilgi almak çin tıklayın)

Ek olarak

EKG

eforlu EKG

Pa akciğer grafisi

Tüm batın ultrasonu ve dahiliye uzmanı değerlendirmesi önerilir.


geri dön

ANASAYFA


Dr. Kağan Kocatepe tarafından hazırlanan on-line bilgi kaynakları:


Op. Dr. Kağan Kocatepe
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
>>Nispetiye Caddesi No:28
Levent / İstanbul>>
İstanbul Lisesiİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi