top of page

Neden Cinsellik?

Cinsellik, Temel Bir "İçgüdü"

Cinsellik temelde susama-su içme, açlık-beslenme gibi güdüler (motivasyonlar) tarafından yönlendirilen bir davranıştır. İnsan susadığında su arayışına itilir ve su içer, açlık hissettiğinde gıda arayışına girer ve yemek yer, cinsel istek duyduğunda ise cinsellik güdüsünü tatmin etmeye yönelir. Su içme ve yemek yeme ne kadar doğal eylemlerse, cinsellik arayışı ve eylemi de o kadar doğal bir eylemdir.

Güdülerimiz bedensel ve ruhsal bütünlüğümüzü korumaya yönelik çalışan, bizi davranışa iten canlıya özel davranışlardır.

Psikoloji biliminde açlık, susuzluk ve cinsellik gibi fizyolojik, yani gerçek bir bedensel ihtiyaçtan kaynaklanan güdülere dürtü (drive) adı verilmiştir.

İçgüdü Kavramı

Hayvanlar belirli durumlarda ve belirli uyaranlar karşısında son derece "klişeleşmiş" standart davranışlar gösterirler. Bu tür davranışlara içgüdüsel davranış adı verilir. Bu davranışlar doğuştan vardır, öğrenilmemişlerdir. İçinde güdü kelimesi yer almasına karşın gerçekte psikolojinin tarif ettiği anlamda içgüdüler (instinct) açlık, susuzluk veya cinsellik gibi biyolojik bir gereksinme sonucunda ortaya çıkmazlar. Bu nedenle aslında konu başlığında yer alan Cinsellik, Temel Bir "İçgüdü" yanlış kullanılmış bir ifadedir ve bu nedenle "içgüdü" kelimesi tırnak içine alınmıştır. Doğrusu Güdü olmalıdır.

Psikoloji Bilimiyle uğraşan bilim adamları insanların içgüdüleri konusunda birbirleriyle sürekli tartışma içindedirler. Bazılarına göre yüksek canlıların, yani insanların içgüdüsel davranışları yoktur ve tüm davranışlar öğrenilerek kazanılmışlardır. Bazıları ise saldırganlık, kıskançlık, kendi alanını koruma gibi davranışların doğuştan getirilen özelliklerle ifade bulduğunu iddia ederler.

Güdülerin Hiyerarşisi

Güdülerin beden ve ruhun bütünlüğünün korunması için önemi ne kadar büyükse, hiyerarşik bir düzendeki önceliği o kadar fazladır. Açlık hisseden ancak aynı zamanda bariz bir fiziksel tehlikeyle karşı karşıya olan bir birey açlığını giderme davranışına yönelmeden önce tehlikeyi bertaraf etmelidir. İç güdülerin hiyerarşik düzeninde cinsellik iç güdüsü açlık, susuzluk ve kendini koruma iç güdülerinden sonra yer alır. Maslow'a göre bir birey bu temel güdülerini tatmin etmeden düzen, ait olma ve sevgi, kendine saygı ve kendini gerçekleştirme gibi gereksinmelerinin farkına varamaz.

Libido

Cinsellik güdüsüne libido adı verilmiştir. Libido canlı türünün üremesini ve böylece neslinin devam etmesini sağlamak için canlıyı karşı cinsten bir eş bulmaya ve onunla birlikte olarak yeni bir canlı dünyaya getirmeye yöneltir. Felsefi anlamda libidonun görevi bununla sınırlıdır.

Sigmund Freud: "What's On A Man's Mind

Jinekolojik Sorununuz İçin Muayene Randevusu Alın:

 

 

 

 

 

 

 

 

Jinekolog Dr. Kağan Kocatepe'den mesai günlerinde 9.30-18.00 arası randevu almak için:

0555 663 13 13
0212 268 45 02​

Telefonla tıbbi sorularınıza yanıt verilememektedir.

​​

Adres: Nispetiye Cd. 36/3

Levent II Apt. - Kat 2 Daire 3-4

Etiler - 1. Levent / İstanbul

Muayene Saatlerimiz:

 • Pazartesi: 11.30-18.30

 • Salı: 12.00-18.30

 • Perşembe: 11.30-18.30

 • Cuma: 11.00-15.30

 • C.tesi: 09.00-18.00

Jinekolog Dr. Kağan Kocatepe
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

Psikiyatri'nin temellerinin atılmasında önemli bir yeri olduğu kabul edilen Sigmund Freud yazılarında erkeğin davranışlarını yönelten en temel güdünün cinsellik olduğunu ifade etmiştir. Bu görüş günümüzde geçerliliğini yitirmiştir.

Yandaki çizimde bu görüş karikatürleştirilmiş olarak yer almaktadır.

"WHAT'S ON A MAN'S MIND" = Erkeğin aklında ne vardır?

bottom of page