jinekoloji.net

Jinekoloji ve Kadın Sağlığı Bilgileri Sitesi

site kullanıcıları: uyarıyı okuyunuzSiteyi ana sayfanız yapın


 

Rahim ağzı Naboth kistleri

Rahimağzında bulunabilen Naboth kistleri özellikle doğum yapmış olan kadınlarda nispeten sık görülen ve çoğu kadında hiçbir belirti vermeksizin rutin jinekolojik muayene esnasında tesadüfen saptanarak doktoru tarafından kadına bildirilen selim tabiyatlı oluşumlardır. "Kist" kelimesi çoğu kadında endişe uyandırdığından doktorun böyle bir durumu kadına bildirmesi kadının kendinde ciddi bir hastalık olduğunu sanmasına neden olabilir. Bu yazının hazırlanmasının temel amacı sizi bu endişeden kurtarmaktır.

Naboth Kisti Nedir?

Naboth kisti rahimağzı kanalında faaliyet gösteren salgı bezlerinin uçlarının enfeksiyon veya başka nedenlerle tıkanması neticesinde oluşan içi sıvı dolu bir yapıdır. Bezlerin salgısının dışarı boşalamaması tıkanma bölgesinde içi sıvı dolu küçük çaplı bir kesecik oluşmasına neden olur. Bu kesecikler genelde rahimağzında birden fazla sayıda bulunur ve çapları 2-10 milimetre arasında değişir. Kistin içi mukus adı verilen yapışkan salgı maddesi ile doludur.

Kimlerde Görülür?

Naboth kistleri genellikle üreme çağında olan ve bir veya daha fazla sayıda doğum yapmış kadınlarda görülürler. Bazı durumlarda rahimağzı enfeksiyonuyla beraber görülebilirler.

Ne Gibi Belirtiler Verir?

Naboth kistleri genellikle herhangi bir belirti vermez. Enfeksiyonla beraber olduklarında genellikle akıntı şikayetine neden olurlar.

Nasıl Tanı Konur?

Naboth kistleri rahimağzında aynen sivilce gibi bir görüntü vererek rahimağzının spekulum adı verilen aletle muayenesi esnasında kolaylıkla tanınırlar. Bazı kistler rahimağzının dıştan görülen kısmında olmayıp daha derinde yer alırlar ve bunlar genellikle vajinal ultrasonografi esnasında saptanırlar.

Tanı çoğu durumda başka bir şikayet nedeniyle yapılan veya rutin jinekolojik muayene esnasında konur.

Nasıl Tedavi Edilir?

Naboth kistlerinin bir şikayete neden olmadıkları sürece tedavisi gereksizdir. Ender olarak tekrarlayıcı enfeksiyonlara neden olduklarında yakma veya dondurma işlemiyle tedavi edilmeleri mümkündür.